Въпроси и отговори

  Отговори по въпроси по процедури

  Въпроси и отговори  – Мярка 7.2

  Въпроси-и-отговори – Мярка 7.5._ 

  Въпроси и отговори по ОПИК.

  Отговори по процедура по мярка 7.2. Въпроси и отговори по мярка 7.2. към 04.05.2018

  Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001.038 “МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия”  :Въпроси и отговори – 1-6_ISUN