Списък на сключени договори

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ СЪС „СДРУЖЕНИЕ МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“, ПО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ № РД 50-200/29.11.2016 г.

Регистър Договори 2024 г.

Регистър Договори 2023 г.

Регистър Договори 2022 г.

Регистър Договори 2021 г.

Регистър Договори 2020 г.

Регистър договори  2019 г.

Регистър договори  2018 г.

Регистър договори 2017 г.

Регистър договори за 2016г.

Регистър договори 2011-2015 г.

Регистър договори  2014г.