Регистър на обществени поръчки

Списък на планираните Обществени поръчки за 2021 г.

Списък на планираните Обществени поръчки за 2020 г.

Предмет на обществена поръчка „Обучение на екипа и членовете на КВО на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин за подобряване на административния капацитет и обмен на добри практики в страни, членки на Европейския съюз„:

  1. Обява №29 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП : Обява за обществена поръчка_Обучения
  2. Информация за публикувана за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП : Информация за публикувана обява за общ. поръчка_Обучения
  3.  Документи за участие : Документация за участие – Обучение

Протокол от проведена обществена поръчка „Обучение на екипа и членовете на КВО на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин за подобряване на административния капацитет и обмен на добри практики в страни, членки на Европейския съюз„:   Протокол_ОП_29_обучение

Предмет на обществена поръчка „Изпълнение на дейности за популяризиране, информиране и публичност“ :

  1. Обява №30 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП : Обява_обществ._поръчка_публичност
  2. Информация за публикувана за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП : Информация_публичност
  3. Документи за участие :Документация за участие – ПУБЛИЧНОСТ

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, номер на обявата 30:    Информация_удължаване публикувана обява_публичност

Протокол от проведена обществена поръчка „Изпълнение на дейности за популяризиране, информиране и публичност„: Протокол ЗОП №30

Протокол от заседание на КУО на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин, относно прекратяване на обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обява № 30 : Протокол КУО и Заповед ПКУО за прекратяване на ОП в АОП

Списък на планираните Обществени поръчки за 2019 г.

Списък на планираните Обществени поръчки за 2018 г.

Списък на планираните Обществени поръчки за 2017 г.