КОЛЕКТИВЕН ВЪРХОВЕН ОРГАН / Общо събрание

СПИСЪК на членовете на Колективния върховен орган – ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 
Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“

Списък-КВО- актуален към 27.02.2023 г.

Протоколи от Заседания на Колективния Върховен Орган /КВО/Общо събрание на СНЦ МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

 Протокол от заседание на КВО 27.02.2023 г.

Протоколи от заседания на КВО за 2022 г.

Протоколи от заседания на КВО – 2021 г_cor

⇓ Протоколи от заседания на КВО_2020 г.

⇓ Протоколи от заседания на КВО 2019 г.

⇓ Протоколи от 2018 г.(23 + 24 ОС на КВО);

⇓ Протокол от 28.08.2018 г.

⇓ Протоколи от 2017 г.

⇓ Протоколи от 2016 г.

⇓ Протоколи от 2015 г.

⇓ Протоколи от 2014 г.

⇓ Протоколи от 2013 г.

⇓ Протоколи от 2012 г.

⇓ Протоколи от 2011 г.

⇓ Протоколи от 2010 г.

Списък на КВО, актуален към 31.01.2020 г.

No No по сектор Член на КВО /организация/наименование или физическо лице/ Представляващ Седалище,адрес на управление/Данни за постоянен адрес или месторабота Сектор
Представители на публичния сектор – 5.17 %
1 1 Община Троян Донка Михайлова гр. Троян, пл. Възраждане 1 публичен
2 2 Община Априлци Тихомир Кукенски гр. Априлци, ул. Васил Левски 109 публичен
3 3 Община Угърчин Станимир Петков гр. Угърчин, пл. Свобода 1 публичен
Представители на нестопанския сектор – 48.28 %
4 1 Институт по планинско животновъдство и земеделие Диян  Георгиев гр. Троян, ул.“Васил Левски“ 281 нестопански
5 2 Фондация „Балкани“ Марин Сираков с. Черни Осъм, ул.“Първи май“52 нестопански
6 3 Сдружение  „Ловно-рибарско дружество“ Минко Акимов гр. Троян, ул. „Раковска“35 нестопански
7 4 Вера Добрева, Читалищен деятел,физическо лице Вера Добрева гр. Троян, ул. Генертал Карцов“230 ет.2 нестопански
8 5 Станка Марешка, Читалищен деятел,  физическо лице Станка Марешка с. Орешак, ул.Иван Донев“30 нестопански
9 6 Сдружение „Съвет по Туризъм“ Николай Ялъмов гр. Троян, ул. „Васил Левски“133 нестопански
10 7 Задруга на майсторите на народни художествени занаяти Надежда  Христова гр. Троян, ул.“Радецки“59 нестопански
11 8 Сдружение Център за инициативи и устойчиво развитие Свилен Пенчев гр. Троян, ул.“Васил спасов“1, вх.Б нестопански
12 9 Туристическо дружество Балканска звезда Тодор Петковски с. Чифлик ул.“Т. Каблешков“68 нестопански
13 10 НЧ“Просвета -1927″ Младен Колев гр. Априлци, кв. Видима нестопански
14 11 Сдружение „Либерални инициативи за развитие ЛИРА“ Ванко Стефанов с. Борима, ул.“Петър Грошев“28 нестопански
15 12 НЧ „Просвета – 1928“ Лилия Петкова с. Драгана, ул.“В. Коларов11″ нестопански
16 13 НЧ“Вълчо Русковски – 1894″ Полина Съботинова гр. Угърчин, ул.“Напредък“6 нестопански
17 14 Сдружение с нестопанска цел „Клуб по биатлон Амбарица“ Георги Радковски гр. Троян, ул. „Васил Левски“238 нестопански
18 15 Сдружение „Център за регионално развитие и инициативи“ Цанко Спасовски с. Орешак, ул. „Стара планина“74 нестопански
19 16 Сдружение за създване и развитие на атракциони Дора Павлова гр. Априлци, ул.“Младост“26 нестопански
20 17 Милена Найденова,Читалищен деятел, физическо лице Милена Найденова гр. Угърчин, ул.“Вълчо Русковскик“21 нестопански
21 18 Сдружение спортен клуб „Чавдар“ Николай Матеев гр. Троян, ул.“Васил Левски“108 нестопански
22 19 НЧ „Напредък – 1900“ Пенка Василева с. Дълбок Дол, община Троян нестопански
23 20 НЧ „Отец Паисий – 1927′ Ангелина Георгиева с. Гумощник, община Троян нестопански
24 21 НЧ“Светлина-1902″ Митка Инковска с. Шипково, ул.“Ковачевец“30 нестопански
25 22 НЧ“Изгрев-1926″ Снежанка Севданска с. Бели Осъм ул.“Стоян Българенчето“189 нестопански
26 23 Наргис Михайлова, Уязвима група,  физическо лице Наргис Михайлова с. Дебнево, ул.“Калето“8 нестопански
27 24 Камелия Маркова, Уязвима група, физическо лице Камелия Маркова гр. Троян, ул.“Симеон Велики“193 нестопански
28 25 НЧ“Наука – 1870″ Виолета Койновска гр. Троян,пл.“Възраждане“ нестопански
29 26 НЧ“Светлина – 1895″ Дончо Пачников гр. Априлци, ул.“Чуклата“2 нестопански
30 27 Сдружение  за местно развитие Априлци Христо Калистерски гр.Априлци, ул.Иглика“4 нестопански
31 28 Сдружение „ИКАР“ – гр. Априлци Велислава Вътова гр. Априлци, кв. Зла река нестопански
Представители на стопанския сектор – 46.55 %
32 1 „Кайзера“ ЕООД Мариян Петров с. Орешак, ул.“Стара планина’163 стопански
33 2 Троя консулт ЕООД Дилян Енкин гр. Троян, ул.“Христо Ботев’160 стопански
34 3 Стефан Стефанов, Строителен техник,  физическо лице Стефан Стефанов гр. Априлци, ул.“Соколска“34 стопански
35 4 Троян Тур Инс  ЕООД Никола Пиронков гр. Троян, ул.“Борова“2 стопански
36 5 Родопа Троян ООД Петко Петков гр. Троян, ул.“Христо Ботев 113″ стопански
37 6 Перфект строй ЕООД Петър Стоименов гр. Троян, ул.“Христо Ботев“114 стопански
38 7 ТС“Агроинженеринг“ЕООД Цветан Спахийски гр. Троян, ул.“Стенето“2 стопански
39 8 Занаятчийско предприятие „Яне“ Снежанка Янева с. Голяма Желязна, община Троян стопански
40 9 „Пеевски“ ЕООД Иван Пеевски гр. Троян, ж.к. Лъгът, бл.17 стопански
41 10 „Лес БГ“ ООД Мирослав Павлов с. Лесидрен, ул.“Чаршита“6 стопански
42 11 Технолес комерс ООД Красимир Мичев гр. Угърчин, ул.“Вълчо Русковски“22 стопански
43 12 Енерджи Инвест 2012 ЕООД проф. Марин Тодоров гр. Троян, ул.“Васил Левски“281 стопански
44 13 Земеделски производител Георги Игнатов, физическо лице Георги Игнатов с. Врабево, ул.“Христо Ботев“83 стопански
45 14 ЕТ“Марин Коев“ Марин Коев гр. Априлци, ул.“Христо Ботев“26 стопански
46 15 ЕТ“ Добромир Гътовски“ Илия  Гътовски гр. Троян, ул.Христо Смирненски“58 стопански
47 16 Марияна Колева, Земеделски производител,  физическо лице Марияна Колева гр. Априлци, ул.“Вилна“17 стопански
48 17 Величка Ганковска, Туризъм, физическо лице Величка Ганковска с. Драшкова поляна, ул.“Христо Ботев’46 стопански
49 18 ЕТ“17ти век-Пламен Шабанов“ Пламен Шабанов с. Терзийско, община Троян стопански
50 19 ЕТ „ДМ инвест“ Минчо Гигов с. Скандало, ул.“Главна“5 стопански
51 20 Александър Топалов, Земеделски производител,  физическо лице Александър Топалов гр. Троян, ул.“Генерал Карцов“182 стопански
52 21 „Симида – 2010 „ЕООД Дарин Благоев с. Дебнево, ул.“Девети септември“5 стопански
53 22 ЕТ“Йонита Рачева“ Йонита Рачева гр. Троян, ул.“Раковски“37 стопански
54 23 „Габи комерс“ ООД Иван Христов с. Балканец, ул.“Чучул“7 стопански
55 24 „Ауто  Ко“ ЕООД Константин Найденов гр. Троян, ул. „Опълченска“ 11 стопански
56 25 „Терадент“ ООД Ралица Йовкова-Калчева гр. Троян, ул.“Хр. Смирненски“32 стопански
57 26 „Агросевер 1“ ЕООД Невян Георгиев с. Орляне, ул.“Македонска“14 стопански
58 27 ЕТ „Къщите – Мариана Борисова – 2008“ Мариана Борисова с. Бели Осъм ул.“Стоян Българенчето“ стопански

 

 

Актуален списък към 22.03.2018 г. на членовете на Колективния върховен орган – ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 
Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“  

No No по сектор Член на КВО
/организация/наименование или физическо лице/
Представляващ Седалище,адрес на
управление/Данни за постоянен адрес или месторабота
Сектор Заинтересована
страна
Представители
на публичния сектор – 5.17 %
1 1 Община Троян Донка
Михайлова
гр. Троян, пл.
Възраждане 1
публичен ОБЩИНИ
2 2 Община
Априлци
Младен
Пелов
гр. Априлци,
ул. Васил Левски 109
публичен ОБЩИНИ
3 3 Община
Угърчин
Станимир
Петков
гр.Угърчин,
пл. Свобода 1
публичен ОБЩИНИ
Представители на
нестопанския сектор – 48.28 %
4 1 Институт
по планинско животновъдство и земеделие
Диян  Георгиев гр. Троян,
ул.“Васил Левски“ 281
нестопански НПО
5 2 Фондация
„Балкани“
Марин
Сираков
с. Черни Осъм, ул.“Първи май“52 нестопански НПО/ТУРИЗЪМ
6 3 Сдружение  „Ловно-рибарско дружество“ Минко
Акимов
гр.Троян,
ул. „Раковска“35
нестопански НПО/ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНА СРЕДА
7 4 Вера
Добрева, Читалищен деятел,физическо лице
Вера
Добрева
гр. Троян,
ул. Генерал Карцов“230 ет.2
нестопански ЧИТАЛИЩА
8 5 Станка
Марешка, Читалищен деятел,  физическо
лице
Станка
Марешка
с. Орешак,
ул.Иван Донев“30
нестопански ЧИТАЛИЩА
9 6 Сдружение
„Съвет по Туризъм“
Николай
Ялъмов
гр. Троян,
ул. „Васил Левски“133
нестопански НПО/ТУРИЗЪМ
10 7 Задруга
на майсторите на народни художествени занаяти
Надежда  Христова гр. Троян,
ул.“Радецки“ 59
нестопански НПО/ЗАНАЯТИ
И МЕСТНИ ТРАДИЦИИ
11 8 Сдружение
Център за инициативи и устойчиво развитие
Свилен
Пенчев
гр. Троян,
ул.“Васил Спасов“1, вх.Б
нестопански НПО/СОЦИАЛНА
СФЕРА
12 9 Туристическо
дружество Балканска звезда
Тодор
Петковски
с. Чифлик
ул.“Т. Каблешков“68
нестопански НПО/ТУРИЗЪМ
13 10 НЧ
„Просвета -1927“
Младен
Колев
гр. Априлци,
кв. Видима
нестопански ЧИТАЛИЩА
14 11 Сдружение
„Либерални инициативи за развитие ЛИРА“
Ванко
Стефанов
с.Борима,
ул.“Петър Грошев“28
нестопански НПО/КУЛТУРА
И СПОРТ
15 12 НЧ
„Просвета – 1928“
Лилия
Петкова
с. Драгана,
ул.“В. Коларов11″
нестопански ЧИТАЛИЩА
16 13 НЧ
„Вълчо Русковски – 1894“
Полина
Съботинова
гр. Угърчин, ул.“Напредък“6 нестопански ЧИТАЛИЩА
17 14 Сдружение
с нестопанска цел „Клуб по биатлон Амбарица“
Георги
Радковски
гр. Троян,
ул. „Васил Левски“238
нестопански НПО/СПОРТ
18 15 Сдружение
„Център за регионално развитие и инициативи“
Цанко
Спасовски
с. Орешак,
ул. „Стара планина“74
нестопански НПО/СОЦИАЛНА
СФЕРА
19 16 Сдружение
за създване и развитие на атракциони
Петко
Павлов
гр. Априлци, ул.“Младост“26 нестопански НПО/ТУРИЗЪМ,
СПОРТ
20 17 Милена
Найденова,Читалищен деятел, физическо лице
Милена
Найденова
гр. Угърчин,
ул.“Вълчо Русковски“21
нестопански ЧИТАЛИЩА
21 18 Сдружение
спортен клуб „Чавдар“
Николай
Матеев
гр. Троян,
ул.“Васил Левски“108
нестопански НПО/СПОРТ
22 19 НЧ
„Напредък – 1900“
Пенка
Василева
с. Дълбок Дол, община Троян нестопански ЧИТАЛИЩА
23 20 НЧ
„Отец Паисий – 1927′
Ангелина
Георгиева
с. Гумощник,
община Троян
нестопански ЧИТАЛИЩА
24 21 НЧ
„Светлина-1902“
Митка
Инковска
с. Шипково, ул.“Ковачевец“30 нестопански ЧИТАЛИЩА
25 22 НЧ
„Изгрев-1926“
Снежанка
Севданска
с.Бели Осъм
ул.“Стоян Българенчето“189
нестопански ЧИТАЛИЩА
26 23 Наргис
Михайлова, Уязвима група,  физическо
лице
Наргис
Михайлова
с. Дебнево, ул.“Калето“8 нестопански УЯЗВИМА
ГРУПА
27 24 Камелия
Маркова, Уязвима група, физическо лице
Камелия
Маркова
гр. Троян,
ул.“Симеон Велики“193
нестопански УЯЗВИМА
ГРУПА
28 25 НЧ
„Наука – 1870“
Виолета
Койновска
гр. Троян, пл.“Възраждане“ нестопански ЧИТАЛИЩА
29 26 НЧ
„Светлина – 1895“
Дончо
Пачников
гр.Априлци,
пл. Априлско въстание 5
нестопански ЧИТАЛИЩА
30 27 Сдружение  за местно развитие Априлци Христо
Калистерски
гр.Априлци,
кв. Ново село
нестопански НПО/КУЛТУРА
И МЕСТНИ ТРАДИЦИИ
31 28 Сдружение
„ИКАР“ – гр. Априлци
Велислава
Вътова
гр. Априлци,
кв. Зла река
нестопански НПО
Представители на
стопанския сектор – 46.55 %
32 1 „Кайзера“
ЕООД
Мариян
Петров
с. Орешак, ул.“Стара планина’163 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-УСЛУГИ
33 2 Троя
консулт ЕООД
Дилян
Енкин
гр. Троян, ул.“Христо Ботев’160 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-УСЛУГИ
34 3 Стефан
Стефанов, Строителен техник,  физическо
лице
Стефан
Стефанов
гр. Априлци,
ул.“Соколска“34
стопански УСЛУГИ
35 4 Троян
Тур Инс  ЕООД
Никола
Пиронков
гр. Троян, ул.“Борова“2 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-УСЛУГИ
36 5 Родопа
Троян ООД
Петко
Петков
гр. Троян, ул.“Христо Ботев 113″ стопански МАЛКО
ПРЕДПРИЯТИЕ – ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
37 6 Перфект
строй ЕООД
Петър
Стоименов
гр. Троян, ул.“Христо Ботев“114 стопански МАЛКО
ПРЕДПРИЯТИЕ  –  УСЛУГИ
38 7 „ТСАгроинженеринг“ЕООД Цветан
Спахийски
гр. Троян, ул.“Стенето“2 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-ХРАНИТЕЛНА
ПРЕРАБОТКА
39 8 „Инвиктус“ЕООД Тихомир Кукенски гр. Априлци, „Русалийски проход“34 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ТЪРГОВИЯ
40 9 Занаятчийско
предприятие „Яне“
Снежанка
Янева
с. Голяма Желязна, община Троян стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ЗАНАЯТЧИЯ
41 10 „Пеевски“
ЕООД
Иван
Пеевски
гр. Троян,
ж.к. Лъгът, бл.17
стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ТЪРГОВИЯ
42 11 „Лес
БГ“ ООД
Мирослав
Павлов
с. Лесидрен, ул.“Чаршита“6 стопански МИКРО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЪРВОДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
43 12 Технолес
комерс ООД
Красимир
Мичев
гр. Угърчин, ул.“Вълчо Русковски“22 стопански МИКРО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЪРВОДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
44 13 „Енерджи
Инвест 2012“ ЕООД
проф.
Марин Тодоров
гр. Троян, ул.“Васил Левски“281 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
45 14 Земеделски
производител Георги Игнатов, физическо лице
Георги
Игнатов
с. Врабево, ул.“Христо Ботев“83 стопански ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ
46 15 ЕТ“Марин
Коев“
Марин
Коев
гр. Априлци, ул.“Христо Ботев“26 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-ТУРИЗЪМ
И ДЪРВОПРЕРАБОТКА
47 16 ЕТ
„Добромир Гътовски“
Илия  Гътовски гр. Троян, ул.Христо Смирненски“58 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ТЪРГОВИЯ
48 17 Марияна
Колева, Земеделски производител,
физическо лице
Марияна
Колева
гр. Априлци, ул.“Вилна“17 стопански ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ
49 18 Величка
Ганковска, Туризъм, физическо лице
Величка
Ганковска
с. Драшкова поляна, ул.“Христо Ботев’46 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ТУРИЗЪМ
50 19 ЕТ „17ти
век-Пламен Шабанов“
Пламен
Шабанов
с. Терзийско, община Троян стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-РЕСТОРАНТЬОРСТВО
51 20 ЕТ
„ДМ инвест“
Минчо
Гигов
с. Скандало, ул.“Главна“5 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
52 21 Александър
Топалов, Земеделски производител,
физическо лице
Александър
Топалов
гр. Троян, ул.“Генерал Карцов“182 стопански ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ
53 22 „Симида
– 2010 “ ЕООД
Дарин
Благоев
с. Дебнево, ул.“Девети септември“5 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
– МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
54 23 ЕТ“Йонита
Рачева“
Йонита
Рачева
гр. Троян, ул.“Раковски“37 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
– УСЛУГИ
55 24 „Габи
комерс“ ООД
Иван
Христов
с. Балканец, ул.“Чучул“7 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
– АВТО УСЛУГИ
56 25 „Ауто  Ко“ ЕООД Константин
Найденов
гр. Троян, ул.“Опълченска’11 стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ТЪРГОВИЯ С ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
57 26 „Терадент“
ООД
Ралица
Йовкова-Калчева
гр. Троян,
ул.“Хр. Смирненски“32
стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ЗАНАЯТЧИЯ
58 27 „Агросевер 1“ ЕООД Невян Георгиев с.Орляне стопански МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ

 

Забележка: Направените промени в състава на КВО  на  22.03.2018 г. НЕ водят до намаляване  на общия  брой точки, получени по критериите за оценка на Стратегията под 51 или под минималния за приема от 2016 г., както и до промяна в изискванията към МИГ в съответствие с чл.12, ал.1, т.5 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г.

Покана за свикване на общо събрание

Протоколи от Общо събрание /КВО/ на МИГ -Троян, Априлци, Угърчин

СПИСЪЦИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН – ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН