Храната в селските райони на Троян

Posted Leave a comment

Здравейте приятели на МИГ Троян, Априлци, Угърчин! Честита Нова Година! Бъдете здрави, щастливи, успешни! Сбъдвайте планове и мечти, заобиколени от добри приятели и съмишленици! Ние от МИГ ще се грижим през новата година да бъдете и добре нахранени, като продължим да ви информираме за скритите хранителни потайности на територията ни! Декември беше месецът на Угърчин. […]

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Дата на обявяване: 15.11.2023 г. Дата на приключване: 29.11.2023 г. СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-200/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в […]

Международно изложение в Букурещ/Румъния

Posted Leave a comment

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, Местните инициативни групи в Република Румъния организират изложение на продукти и храни от териториите на техните МИГ и канят да вземат участие и български производители. Изложението ще се проведе в периода 22-26 ноември 2023 г. в Университета по агрономство и ветеринарна […]