Контролен съвет

С  промяна в Устава на Сдружението и с решение на Колективния върховен орган на МИГ от 14.05.2018 г., Контролния съвет е заличен като Орган на Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин.

 

Списък на членовете Контролния съвет на
Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци“ до 7.08.2017г.

Име, презиме, фамилия

Длъжност

1 Минко Цочев Акимов Председател на КС
2 Мирослав Михов Пандуков Член на КС
3 Милена Маринова Найденова Член на КС

 

Списък на членовете Контролния съвет на
Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци“ след 7.08.2017г.

Име, презиме, фамилия

Длъжност

1 Минко Цочев Акимов Председател на КС
2 Дончо Христов Пачников Член на КС
3 Милена Маринова Найденова Член на КС
Протоколи от заседания на Контролния съвет

Контролен съвет 2009

Контролен съвет 2010

Контролен съвет 2011

Контролен съвет 2012

Контролен съвет 2013

Контролен съвет 2014