Изпълнение на мярка 19.2

Във изпълнение на мярка 19.2 ще намерите ИГРП и индикативни графики , обяви за прием , електронен регистър и заседания на КППП и др.