Доклади от дейността

Доклади за 2022 г.

Годишен доклад по подмярка 19.2_01.01.2022-31.12.2022 г-

Доклади за 2021 г.

Годишен доклад 19.2_2021 г-11.02.2022 г.

Годишен доклад 19. 4_2021 г.

Тримесечен доклад-16-19.4-2021 г._01.10.2021_31.12.2021 г

Тримесечен доклад-15-19.4-2021 г._01.07.2021_30.09.2021 г

Шестмесечен доклад-14-19.4-2021 г._01.01.2021_30.06.2021 г.

Доклади за 2020 г.

Доклад по мярка 19.4 Годишен доклад 19. 4_2020 г.

Доклад по мярка 19.2 Годишен доклад 19.2_2020 г.

Тримесечен доклад-13-19.4-2020 г._01.10.2020_31.12.2020 г

Тримесечен доклад-12-19.4-2020 г._01.07.2020_30.09.2020 г

Тримесечен доклад-11-19.4-2020 г._01.04.2020_30.06.2020 г.

Тримесечен доклад-10-19.4-2020 г._01.01.2020_31.03.2020 г.

Доклади за 2019 г.

Доклад по мярка 19.4. Годишен доклад 19. 4_2019

Доклад по мярка 19.2. Годишен доклад 19.2_2019

Доклад  за мониторинг и междинна оценка на изпълнението на Стратегия за ВОМР  Междинна оценка_2018_МИГ-ТАУ

Доклади за 2018 г.

Доклад по мярка 19.4. Годишен доклад 19.4 2018

Доклад по мярка 19.2 Годишен доклад 19.2_2018

Доклади за 2017 г.

Доклад по мярка 19.4.  Годишен доклад 19.4

Доклад по мярка 19.2 Годишен доклад 19.2

Доклади за 2016 г.

Доклад по мярка 19.4. Годишен доклад 19.4

Доклад по мярка 19.2. Годишен доклад 19.2

Доклад към Министерство на правосъдието Годишен доклад МП

Финансови отчети към доклада за министерство на правосъдието ОПР и Баланс за 2016 г.