Бюджет

⇓ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

⇓ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

⇓ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. – 31.12.2018г.

Бюджет за 2017 г.

Бюджет за  2016 г.