РЕШЕНИЯ на КОМИСИИТЕ за ПОДБОР на ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КППП – ОПИК 2014 -2020:

Протокол от приключила оценка на етап ОАСД – 19.08.2019 г.

Протокол от приключила оценка на етап ТФО – 11.09.2019 г.

Оценителен доклад на КППП – 11.09.2019 г.

Протокол от заседание на КУО № 26 от 18.09.2019 г.

КППП – М 3 ОПРЧР 2014 – 2020:

Протокол_ от приключила оценка на етап_АСД

Протокол_от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад_на КППП М3

Протокол от заседание на_КУО_№27 от_30.09.2019 г.

КППП – М 4 ОПРЧР 2014 – 2020 /втори краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП М4

Протокол от заседание на КУО_№24_от 16.08.2019 г.

КППП – М 2 ОПРЧР 2014 – 2020 /втори краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М2_

Протокол от заседание на КУО_№24 от_16.08.2019 г.

КППП – М 1 ОПРЧР 2014 – 2020 /втори краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М.1_

Протокол от заседание на КУО_№24_от 16.08.2019 г.

КППП – М 6.4.1. ПРСР 2014 – 2020:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М. 6.4.1

Протокол от заседание на КУО № 17 от 21.06.19г. с приложени списъци

КППП – М 4 ОПРЧР 2014 – 2020 /първи краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М4

M4_Протокол от заседание на _КУО_№14_21.05.2019 г.

КППП – М 2 ОПРЧР 2014 – 2020 /първи краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М 2

М2_Протокол от заседание на_КУО_№10-19.04.2019 г.

КППП – М 1 ОПРЧР 2014 – 2020 /първи краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М 1

М1_Протокол от заседание на_КУО_№9_от 16.04.2019 г.

КППП – М 4.2. ПРСР 2014 – 2020 :

Протокол от ОАСД по М.4.2 от 05.11.2018

Протокол от ТФО по М.4.2 от 07.11.2018 г.

Оценителен доклад от КППП по М.4.2.

Протокол №15 от 12.11.2018 г. от заседание на КУО

КППП – М 4.1. ПРСР 2014 – 2020 :

Протокол от ОАСД по М. 4.1. (2)

Протокол от ТФО по М. 4.1. (2)

Оценителен Доклад от КППП по М. 4.1. (2)

Протокол №15 от 12.11.2018 г. от заседание на КУО

КППП – ОПИК 2014 -2020 /втори краен срок/:

Протокол от ОАСД

Коригиран Протокол от ТФО

Оценителен Доклад от КППП по 2-ри краен срок

Протокол от заседание на КУО № 16 от 16.11.2018 г.

КППП – ОПИК 2014 -2020 /първи краен срок/ :

Коригиран протокол от ОАСД (2)

Коригиран протокол от ТФО (2)

Оценителен Доклад от КППП по 1-ви краен срок

Протокол от заседание  на КУО № 8 от 06.07.2018 г.

КППП – М 7.2 от ПРСР 2014 -2020 :

Протокол от ОАСД по М.7.2

Протокол от ТФО по М.7.2

Оценителен Доклад от КППП по М.7.2

Протокол от заседание на КУО