РЕШЕНИЯ НА КОМИСИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КППП – М 4.2. ПРСР 2014 – 2020 :

Протокол от ОАСД по М.4.2 от 05.11.2018

Протокол от ТФО по М.4.2 от 07.11.2018 г.

Оценителен доклад от КППП по М.4.2.

Протокол №15 от 12.11.2018 г. на КУО

 

КППП – М 4.1. ПРСР 2014 – 2020 :

Протокол от ОАСД по М. 4.1. (2)

Протокол от ТФО по М. 4.1. (2)

Оценителен Доклад от КППП по М. 4.1. (2)

Протокол №15 от 12.11.2018 г. на КУО

 

КППП – ОПИК 2014 -2020 /втори краен срок/ :

Протокол от ОАСД

Коригиран Протокол от ТФО

Оценителен Доклад от КППП по 2-ри краен срок

Протокол КУО 16 от 16.11.2018 г.

 

КППП – ОПИК 2014 -2020 /първи краен срок/ :

Коригиран протокол от ОАСД (2)

Коригиран протокол от ТФО (2)

Оценителен Доклад от КППП по 1-ви краен срок (2)

Протокол на КУО 8 от 06.07.2018 (2)

 

КППП – М 7.2 от ПРСР 2014 -2020 :

Протокол от ОАСД по М.7.2

Протокол от ТФО по М.7.2

Оценителен Доклад от КППП по М.7.2

Протокол от заседание на КУО