КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН / Управителен съвет на МИГ

Актуален списък на членовете на КУО на МИГ към 27.02.2023 г.
Организация Законен представител Представляващ в МИГ Роля в КУО Представител на сектор
1 Сдружение „Център за регионално развитие и инициативи “ Цанко Найденов Спасовски Цанко Найденов Спасовски Председател Нестопански
2 Сдружение за създаване и развитие на атракциони Петко Павлов Павлов Дора Бенкова Павлова Заместник- председател Нестопански
3 Община Троян Донка Иванова Михайлова Донка Иванова Михайлова Член Публичен
4 Технолес Комерс ООД Красимир Илиев Мичев Красимир Илиев Мичев Член Стопански
5 Троян Тур Инс ЕООД Илия Николов Пиронков Никола Илиев Пиронков Член Стопански
Актуален списък на членовете на КУО на МИГ към 01.01.2021 г.
Организация Законен представител Представляващ в МИГ Роля в КУО Представител на сектор
1 Сдружение „Център за регионално развитие и инициативи “ Цанко Найденов Спасовски Цанко Найденов Спасовски Председател Нестопански
2 Сдружение за създаване и развитие на атракциони Петко Павлов Павлов Дора Бенкова Павлова Заместник- председател Нестопански
3 Община Угърчин Станимир Йотов Петков Станимир Йотов Петков Член Публичен
4 Троя консулт ЕООД Дилян Ангелов Енкин Дилян Ангелов Енкин Член Стопански
5 Троян Тур Инс ЕООД Илия Николов Пиронков Никола Илиев Пиронков Член Стопански
Актуален списък на членовете на КУО на МИГ към 19.11.2019 г.
Име, презиме фамилия Роля в КУО Представител на сектор
1 Цанко Найденов Спасовски Председател Нестопански
2 Дора  Бенкова Павлова Зам.-председател Нестопански
3 Станимир Йотов Петков Член Публичен
4 Дилян Ангелов Енкин Член Стопански
5 Никола Илиев Пиронков Член Стопански

Протоколи от заседания на Управителния съвет/Колективния управителен орган на Сдружение Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин

Личните данни /подписите/ са заличени на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни. 

Проколи от заседания № 11 до № 019 на КУО на МИГ за 2022 г.

Проколи от заседания № 01 до № 10 на КУО на МИГ за 2022 г.

Протоколи от заседания на КУО на МИГ от №11 до №18. за 2021 г.

Протоколи от заседания №1 до № 10 на КУО на МИГ за 2021 г.

Протоколи от заседания на КУО на МИГ за 2020 г.

Протоколи от заседания на КУО на МИГ за  2019 г.

Протоколи от заседания на КУО на МИГ за 2018 г.

Протоколи от КУО/УС на МИГ – ТАУ 2017 г.

Протоколи от Управителен съвет 2016 г.

Протоколи от Управителен съвет 2015 г.

Протоколи от Управителен съвет 2014 г.

протоколи от Управителен съвет 2013 г.

Протоколи от Управителен съвет 2012 г.

Протоколи от Управителен съвет 2011 г.

Протоколи от Управителен съвет 2010 г.

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14 декември 2015г.

Образец на Декларация Приложение 6

Име, презиме, фамилия Длъжност
1 Цанко Найденов Спасовски Председател на КУО
2 Донка Иванова Михайлова Член на КУО
3 Младен Максимов Пелов Член на КУО
4 Станимир Йотов Петков Член на КУО
5 Петко Павлов Павлов Зам. председател на КУО
6 Николай Петков Ялъмов Член на КУО
7 Надежда Христова Христова Член на КУО
8 Дилян Ангелов Енкин Член на КУО
9 Петър  Николаев Стоименов Член на КУО
10 Никола Илиев Пиронков Член на КУО
11 Георги Съев Гачев Член на КУО
12 Минко Цочев Акимов Председател на КС
13 Мирослав Михов Пандуков Член на КС
14 Милена Маринова Найденова Член на КС
15 Веселин Радев Стойков Изпълнителен директор
16 Христина Кръстева Маринова Експерт
17 Искрена Михайлова Ненова Експерт
18 Стелиана Минчева Бошнякова Асистент