Управителен съвет

Актуален списък на КУО към 01.01.2021 г.
Организация Законен представител Представляващ в МИГ Роля в КУО Представител на сектор
1 Сдружение „Център за регионално развитие и инициативи “ Цанко Найденов Спасовски

Цанко Найденов Спасовски

Председател

Нестопански
2 Сдружение за създаване и развитие на атракциони Дора Бенкова Павлова

Дора Бенкова Павлова

Заместник- председател Нестопански
3 Община Угърчин Станимир Йотов Петков Станимир Йотов Петков Член Публичен
4 Троя консулт ЕООД Дилян Ангелов Енкин Дилян Ангелов Енкин Член Стопански
5 Троян Тур Инс ЕООД Илия Николов Пиронков Никола Илиев Пиронков Член Стопански
Актуален списък на КУО към 19.11.2019 г.
Име, презиме фамилия Роля в КУО Представител на сектор
1 Цанко Найденов Спасовски Председател Нестопански
2 Дора  Бенкова Павлова Зам.-председател Нестопански
3 Станимир Йотов Петков Член Публичен
4 Дилян Ангелов Енкин Член Стопански
5 Никола Илиев Пиронков Член Стопански

Протоколи от заседания на Управителния съвет/Колективния управителен орган

Протоколи от Управителен съвет 2010 г.

Протоколи от Управителен съвет 2011 г.

Протоколи от Управителен съвет 2012 г.

протоколи от Управителен съвет 2013 г.

Протоколи от Управителен съвет 2014 г.

Протоколи от Управителен съвет 2015 г.

Протоколи от Управителен съвет 2016 г.

Протоколи от КУО/УС на МИГ – ТАУ 2017 г.

Протоколи от заседания на КУО на МИГ за 2018 г.

Протоколи от заседания на КУО на МИГ за  2019 г.

Протоколи от заседания на КУО на МИГ за 2020 г.

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14 декември 2015г.

Образец на Декларация Приложение 6

Име, презиме, фамилия Длъжност
1 Цанко Найденов Спасовски Председател на КУО
2 Донка Иванова Михайлова Член на КУО
3 Младен Максимов Пелов Член на КУО
4 Станимир Йотов Петков Член на КУО
5 Петко Павлов Павлов Зам. председател на КУО
6 Николай Петков Ялъмов Член на КУО
7 Надежда Христова Христова Член на КУО
8 Дилян Ангелов Енкин Член на КУО
9 Петър  Николаев Стоименов Член на КУО
10 Никола Илиев Пиронков Член на КУО
11 Георги Съев Гачев Член на КУО
12 Минко Цочев Акимов Председател на КС
13 Мирослав Михов Пандуков Член на КС
14 Милена Маринова Найденова Член на КС
15 Веселин Радев Стойков Изпълнителен директор
16 Петрина Цочева Дамянова Експерт
17 Искрена Михайлова Ненова Експерт
18 Христина Кръстева Маринова Асистент