Управителен съвет

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Сектор

1Цанко Найденов СпасовскиПредседател на КУОНестопански
2Донка Иванова МихайловаЧлен на КУОПубличен
3Младен Максимов ПеловЧлен на КУОПубличен
4Станимир Йотов ПетковЧлен на КУОПубличен
5Петко Павлов ПавловЗам. председател на КУОНестопански
6Николай Петков ЯлъмовЧлен на КУОНестопански
7

Надежда Христова Христова

Член на КУОНестопански
8Дилян Ангелов ЕнкинЧлен на КУОСтопански
9

Петър  Николаев Стоименов

Член на КУОСтопански
10Никола Илиев ПиронковЧлен на КУОСтопански
11Георги Съев ГачевЧлен на КУОСтопански
Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14 декември 2015г.

Образец на Декларация Приложение 6

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

1

Цанко Найденов Спасовски

Председател на КУО

2

Донка Иванова Михайлова

Член на КУО

3

Младен Максимов Пелов

Член на КУО

4

Станимир Йотов Петков

Член на КУО

5

Петко Павлов Павлов

Зам. председател на КУО

6

Николай Петков Ялъмов

Член на КУО

7

Надежда Христова Христова

Член на КУО

8

Дилян Ангелов Енкин

Член на КУО

9

Петър  Николаев Стоименов

Член на КУО

10

Никола Илиев Пиронков

Член на КУО

11

Георги Съев Гачев

Член на КУО

12

Минко Цочев Акимов

Председател на КС

13

Мирослав Михов Пандуков

Член на КС

14

Милена Маринова Найденова

Член на КС

15

Веселин Радев Стойков

Изпълнителен директор

16

Петрина Цочева Дамянова

Експерт

17

Искрена Михайлова Ненова

Експерт

18

Христина Кръстева Маринова

Асистент