Управителен съвет

Актуален списък на КУО към 14.05.2018 г.
Име, презиме фамилия Роля в КУО Представител на сектор
1 Цанко Найденов Спасовски Председател Нестопански
2 Петко Павлов Павлов Зам.председател Нестопански
3 Станимир Йотов Петков Член Публичен
4 Дилян Ангелов Енкин Член Стопански
5 Никола Илиев Пиронков Член Стопански

Протоколи от заседания на Управителния съвет/Колективния управителен орган

Управителен съвет 2010

Управителен съвет 2011

Управителен съвет 2012

Управителен съвет 2013

Управителен съвет 2014

Управителен съвет 2015

Управителен съвет 2016

Управителен съвет 2017

КУО 2018 /Протоколи -КУО от №1 до №19_ 2018 г.

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14 декември 2015г.

Образец на Декларация Приложение 6

Име, презиме, фамилия Длъжност
1 Цанко Найденов Спасовски Председател на КУО
2 Донка Иванова Михайлова Член на КУО
3 Младен Максимов Пелов Член на КУО
4 Станимир Йотов Петков Член на КУО
5 Петко Павлов Павлов Зам. председател на КУО
6 Николай Петков Ялъмов Член на КУО
7 Надежда Христова Христова Член на КУО
8 Дилян Ангелов Енкин Член на КУО
9 Петър  Николаев Стоименов Член на КУО
10 Никола Илиев Пиронков Член на КУО
11 Георги Съев Гачев Член на КУО
12 Минко Цочев Акимов Председател на КС
13 Мирослав Михов Пандуков Член на КС
14 Милена Маринова Найденова Член на КС
15 Веселин Радев Стойков Изпълнителен директор
16 Петрина Цочева Дамянова Експерт
17 Искрена Михайлова Ненова Експерт
18 Христина Кръстева Маринова Асистент