Списък на сключени договори

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ СЪС „СДРУЖЕНИЕ МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“, ПО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ № РД 50-200/29.11.2016 г.

Регистър Договори 2021 г.

Регистър Договори 2020 г.

Регистър договори  2019 г.

Регистър договори  2018 г.

Регистър договори 2017 г.

Регистър договори за 2016г.

Регистър договори 2011-2015 г.

Регистър договори  2014г.