Проучвания и анализи

Проучвания и анализи изготвени през 2018 г.:

  1. Доклад 1. Социално-икономически потенциал
  2. Доклад 2. Икономическа активност на микропредприятията
  3. Доклад 3. Природо-географска и социо-икономическа оценка

 

Проучвания и анализи изготвени през 2017 г.

1.Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин –  Доклад

2.Проучване и анализ на икономическата активност на младите хора на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин – Доклад

 

Проучвания и анализи изготвени през 2016 г.  по време на разписване на Стратегията  за  ВОМР  на МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин

Проучване на икономическите характеристики на територията на МИГ –  Доклад  

Социо-географска характеристика на територията на МИГ – Доклад