Проучвания и анализи

Проучвания и анализи изготвени през 2017 г.

1.Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин –  Доклад

2.Проучване и анализ на икономическата активност на младите хора на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин – Доклад

Проучвания и анализи изготвени през 2016 г.  по време на разписване на Стратегията  за  ВОМР  на МИГ Троян, Априлци, Угърчин

Проучване на икономическите характеристики на територията на МИГ –  Доклад  

Социо-географска характеристика на територията на МИГ – Доклад