Проучвания и анализи

Проучвания и анализи през 2022 г. по проект от М 19.3 „Кажи сирене! Балканско сирене“:

Анализ 2.1_Сирена_посланици

Проучване 2.2 Сирена 

Проучвания и анализи изготвени през 2020 г.:

Социално-икономически анализ на СВОМР на Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин


Проучвания и анализи изготвени през 2019 г.:

  1. Доклад 1. „Социално-икономически потенциал на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин за възстановяване и развитие на местните традиции, занаяти и приложни изкуства“
  2.  Доклад 2. „Проучване възможностите за развитие и разнообразяване на социалните дейности на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин с цел подобряване благосъстоянието на живущите на територията граждани“
  3.  Доклад 3. „Изследване потенциала на територията на МИГ и състоянието на дейностите, свързани с първичната преработка на дървесина с цел създаване на допълнителна заетост и устойчиво развитие на отрасъла“

Проучвания и анализи изготвени през 2018 г.:

  1. Доклад 1. Социално-икономически потенциал
  2. Доклад 2. Икономическа активност на микропредприятията
  3. Доклад 3. Природо-географска и социо-икономическа оценка

Проучвания и анализи изготвени през 2017 г.

1.Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин –  Доклад

2.Проучване и анализ на икономическата активност на младите хора на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин – Доклад


Проучвания и анализи изготвени през 2016 г.  по време на разписване на Стратегията  за  ВОМР  на МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин

Проучване на икономическите характеристики на територията на МИГ –  Доклад  

Социо-географска характеристика на територията на МИГ – Доклад