ОРГАНИ НА МИГ

Тук са събрани органите на миг , а именно общо събрание , управителен съвет , контролен съвет , екипа по изпълнение на СМР и устав на миг .