Общо събрание

Актуален списък на членовете на КВО от 29.08.2018 г.

NoNo по секторЧлен на КВО /организация/наименование или физическо лице/ПредставляващСедалище,адрес на управление/Данни за постоянен адрес или местоработаСектор
Представители на публичния сектор – 5.08 %
11Община ТроянДонка Михайловагр. Троян, пл. Възраждане 1публичен
22Община АприлциМладен Пеловгр. Априлци, ул. Васил Левски 109публичен
33Община УгърчинСтанимир Петковгр. Угърчин, пл. Свобода 1публичен
Представители на нестопанския сектор – 47.46 %
41Институт по планинско животновъдство и земеделиеДиян  Георгиевгр. Троян, ул.“Васил Левски“ 281нестопански
52Фондация „Балкани“Марин Сираковс. Черни Осъм, ул.“Първи май“52нестопански
63Сдружение  „Ловно-рибарско дружество“Минко Акимовгр. Троян, ул. „Раковска“35нестопански
74Вера Добрева, Читалищен деятел,физическо лицеВера Добревагр. Троян, ул. Генертал Карцов“230 ет.2нестопански
85Станка Марешка, Читалищен деятел,  физическо лицеСтанка Марешкас. Орешак, ул.Иван Донев“30нестопански
96Сдружение „Съвет по Туризъм“Николай Ялъмовгр. Троян, ул. „Васил Левски“133нестопански
107Задруга на майсторите на народни художествени занаятиНадежда  Христовагр. Троян, ул.“Радецки“59нестопански
118Сдружение Център за инициативи и устойчиво развитиеСвилен Пенчевгр. Троян, ул.“Васил спасов“1, вх.Бнестопански
129Туристическо дружество Балканска звездаТодор Петковскис. Чифлик ул.“Т. Каблешков“68нестопански
1310НЧ“Просвета -1927″Младен Колевгр. Априлци, кв. Видиманестопански
1411Сдружение „Либерални инициативи за развитие ЛИРА“Ванко Стефановс. Борима, ул.“Петър Грошев“28нестопански
1512НЧ „Просвета – 1928“Лилия Петковас. Драгана, ул.“В. Коларов11″нестопански
1613НЧ“Вълчо Русковски – 1894″Полина Съботиновагр. Угърчин, ул.“Напредък“6нестопански
1714Сдружение с нестопанска цел „Клуб по биатлон Амбарица“ Георги Радковскигр. Троян, ул. „Васил Левски“238нестопански
1815Сдружение „Център за регионално развитие и инициативи“Цанко Спасовскис. Орешак, ул. „Стара планина“74нестопански
1916Сдружение за създване и развитие на атракциониПетко Павловгр. Априлци, ул.“Младост“26нестопански
2017Милена Найденова,Читалищен деятел, физическо лицеМилена Найденовагр. Угърчин, ул.“Вълчо Русковскик“21нестопански
2118Сдружение спортен клуб „Чавдар“Николай Матеевгр. Троян, ул.“Васил Левски“108нестопански
2219НЧ „Напредък – 1900“Пенка Василевас. Дълбок Дол, община Трояннестопански
2320НЧ „Отец Паисий – 1927′Ангелина Георгиевас. Гумощник, община Трояннестопански
2421НЧ“Светлина-1902″Митка Инковскас. Шипково, ул.“Ковачевец“30нестопански
2522НЧ“Изгрев-1926″Снежанка Севданскас. Бели Осъм ул.“Стоян Българенчето“189нестопански
2623Наргис Михайлова, Уязвима група,  физическо лицеНаргис Михайловас. Дебнево, ул.“Калето“8нестопански
2724Камелия Маркова, Уязвима група, физическо лицеКамелия Марковагр. Троян, ул.“Симеон Велики“193нестопански
2825НЧ“Наука – 1870″Виолета Койновскагр. Троян,пл.“Възраждане“нестопански
2926НЧ“Светлина – 1895″Дончо Пачниковгр. Априлци, ул.“Чуклата“2нестопански
3027Сдружение  за местно развитие АприлциХристо Калистерскигр.Априлци, ул.Иглика“4нестопански
3128Сдружение „ИКАР“ – гр. АприлциВелислава Вътовагр. Априлци, кв. Зла реканестопански
Представители на стопанския сектор – 47.46 %
321„Кайзера“ ЕООДМариян Петровс. Орешак, ул.“Стара планина’163стопански
332Троя консулт ЕООДДилян Енкингр. Троян, ул.“Христо Ботев’160стопански
343Стефан Стефанов, Строителен техник,  физическо лицеСтефан Стефановгр. Априлци, ул.“Соколска“34стопански
354Троян Тур Инс  ЕООДНикола Пиронковгр. Троян, ул.“Борова“2стопански
365Родопа Троян ООДПетко Петковгр. Троян, ул.“Христо Ботев 113″стопански
376Перфект строй ЕООДПетър Стоименовгр. Троян, ул.“Христо Ботев“114стопански
387ТС’Агроинженеринг“ЕООДЦветан Спахийскигр. Троян, ул.“Стенето“2стопански
398„Инвиктус“ЕООДТихомир Кукенскигр. Априлци, „Русалийски проход“34стопански
409Занаятчийско предприятие „Яне“Снежанка Яневас. Голяма Желязна, община Троянстопански
4110„Пеевски“ ЕООДИван Пеевскигр. Троян, ж.к. Лъгът, бл.17стопански
4211„Лес БГ“ ООДМирослав Павловс. Лесидрен, ул.“Чаршита“6стопански
4312Технолес комерс ООДКрасимир Мичевгр. Угърчин, ул.“Вълчо Русковски“22стопански
4413Енерджи Инвест 2012 ЕООДпроф. Марин Тодоровгр. Троян, ул.“Васил Левски“281стопански
4514Земеделски производител Георги Игнатов, физическо лицеГеорги Игнатовс. Врабево, ул.“Христо Ботев“83стопански
4615ЕТ“Марин Коев“Марин Коевгр. Априлци, ул.“Христо Ботев“26стопански
4716ЕТ“ Добромир Гътовски“Илия  Гътовскигр. Троян, ул.Христо Смирненски“58стопански
4817Марияна Колева, Земеделски производител,  физическо лицеМарияна Колевагр. Априлци, ул.“Вилна“17стопански
4918Величка Ганковска, Туризъм, физическо лицеВеличка Ганковскас. Драшкова поляна, ул.“Христо Ботев’46стопански
5019ЕТ“17ти век-Пламен Шабанов“Пламен Шабановс. Терзийско, община Троянстопански
5120ЕТ „ДМ инвест“Минчо Гиговс. Скандало, ул.“Главна“5стопански
5221Александър Топалов, Земеделски производител,  физическо лицеАлександър Топаловгр. Троян, ул.“Генерал Карцов“182стопански
5322„Симида – 2010 „ЕООДДарин Благоевс. Дебнево, ул.“Девети септември“5стопански
5423ЕТ“Йонита Рачева“Йонита Рачевагр. Троян, ул.“Раковски“37стопански
5524„Габи комерс“ ООДИван Христовс. Балканец, ул.“Чучул“7стопански
5625„Ауто  Ко“ ЕООДКонстантин Найденовгр. Троян, ул.“Опълченска’11стопански
5726„Терадент“ ООДРалица Йовкова-Калчевагр. Троян, ул.“Хр. Смирненски“32стопански
5827„Агросевер 1“ ЕООДНевян Георгиевс. Орляне, ул.“Македонска“14стопански
5928ЕТ „Къщите – Мариана Борисова – 2008“Мариана Борисовас. Бели Осъм ул.“Стоян Българенчето“стопански

 


 

 

 

Актуален списък към 22.03.2018г. на членовете на колективния върховен орган – ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 
Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“  

NoNo по секторЧлен на КВО
/организация/наименование или физическо лице/
ПредставляващСедалище,адрес на
управление/Данни за постоянен адрес или месторабота
СекторЗаинтересована
страна
Представители
на публичния сектор – 5.17 %
11Община ТроянДонка
Михайлова
гр. Троян, пл.
Възраждане 1
публиченОБЩИНИ
22Община
Априлци
Младен
Пелов
гр. Априлци,
ул. Васил Левски 109
публиченОБЩИНИ
33Община
Угърчин
Станимир
Петков
гр.Угърчин,
пл. Свобода 1
публиченОБЩИНИ
Представители на
нестопанския сектор – 48.28 %
41Институт
по планинско животновъдство и земеделие
Диян  Георгиевгр. Троян,
ул.“Васил Левски“ 281
нестопанскиНПО
52Фондация
„Балкани“
Марин
Сираков
с. Черни Осъм, ул.“Първи май“52нестопанскиНПО/ТУРИЗЪМ
63Сдружение  „Ловно-рибарско дружество“Минко
Акимов
гр.Троян,
ул. „Раковска“35
нестопанскиНПО/ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНА СРЕДА
74Вера
Добрева, Читалищен деятел,физическо лице
Вера
Добрева
гр. Троян,
ул. Генерал Карцов“230 ет.2
нестопанскиЧИТАЛИЩА
85Станка
Марешка, Читалищен деятел,  физическо
лице
Станка
Марешка
с. Орешак,
ул.Иван Донев“30
нестопанскиЧИТАЛИЩА
96Сдружение
„Съвет по Туризъм“
Николай
Ялъмов
гр. Троян,
ул. „Васил Левски“133
нестопанскиНПО/ТУРИЗЪМ
107Задруга
на майсторите на народни художествени занаяти
Надежда  Христовагр. Троян,
ул.“Радецки“ 59
нестопанскиНПО/ЗАНАЯТИ
И МЕСТНИ ТРАДИЦИИ
118Сдружение
Център за инициативи и устойчиво развитие
Свилен
Пенчев
гр. Троян,
 ул.“Васил Спасов“1, вх.Б
нестопанскиНПО/СОЦИАЛНА
СФЕРА
129Туристическо
дружество Балканска звезда
Тодор
Петковски
с. Чифлик
ул.“Т. Каблешков“68
нестопанскиНПО/ТУРИЗЪМ
1310НЧ
„Просвета -1927“
Младен
Колев
гр. Априлци,
кв. Видима
нестопанскиЧИТАЛИЩА
1411Сдружение
„Либерални инициативи за развитие ЛИРА“
Ванко
Стефанов
с.Борима,
ул.“Петър Грошев“28
нестопанскиНПО/КУЛТУРА
И СПОРТ
1512НЧ
„Просвета – 1928“
Лилия
Петкова
с. Драгана,
ул.“В. Коларов11″
нестопанскиЧИТАЛИЩА
1613НЧ
„Вълчо Русковски – 1894“
Полина
Съботинова
гр. Угърчин, ул.“Напредък“6нестопанскиЧИТАЛИЩА
1714Сдружение
с нестопанска цел „Клуб по биатлон Амбарица“
Георги
Радковски
гр. Троян,
ул. „Васил Левски“238
нестопанскиНПО/СПОРТ
1815Сдружение
„Център за регионално развитие и инициативи“
Цанко
Спасовски
с. Орешак,
ул. „Стара планина“74
нестопанскиНПО/СОЦИАЛНА
СФЕРА
1916Сдружение
за създване и развитие на атракциони
Петко
Павлов
гр. Априлци, ул.“Младост“26нестопанскиНПО/ТУРИЗЪМ,
СПОРТ
2017Милена
Найденова,Читалищен деятел, физическо лице
Милена
Найденова
гр. Угърчин,
ул.“Вълчо Русковски“21
нестопанскиЧИТАЛИЩА
2118Сдружение
спортен клуб „Чавдар“
Николай
Матеев
гр. Троян,
ул.“Васил Левски“108
нестопанскиНПО/СПОРТ
2219НЧ
„Напредък – 1900“
Пенка
Василева
с. Дълбок Дол, община ТрояннестопанскиЧИТАЛИЩА
2320НЧ
„Отец Паисий – 1927′
Ангелина
Георгиева
с. Гумощник,
община Троян
нестопанскиЧИТАЛИЩА
2421НЧ
„Светлина-1902“
Митка
Инковска
с. Шипково, ул.“Ковачевец“30нестопанскиЧИТАЛИЩА
2522НЧ
„Изгрев-1926“
Снежанка
Севданска
с.Бели Осъм
ул.“Стоян Българенчето“189
нестопанскиЧИТАЛИЩА
2623Наргис
Михайлова, Уязвима група,  физическо
лице
Наргис
Михайлова
с. Дебнево, ул.“Калето“8нестопанскиУЯЗВИМА
ГРУПА
2724Камелия
Маркова, Уязвима група, физическо лице
Камелия
Маркова
гр. Троян,
ул.“Симеон Велики“193
нестопанскиУЯЗВИМА
ГРУПА
2825НЧ
„Наука – 1870“
Виолета
Койновска
гр. Троян, пл.“Възраждане“нестопанскиЧИТАЛИЩА
2926НЧ
„Светлина – 1895“
Дончо
Пачников
гр.Априлци,
пл. Априлско въстание 5
нестопанскиЧИТАЛИЩА
3027Сдружение  за местно развитие АприлциХристо
Калистерски
гр.Априлци,
кв. Ново село  
нестопанскиНПО/КУЛТУРА
И МЕСТНИ ТРАДИЦИИ
3128Сдружение
„ИКАР“ – гр. Априлци
Велислава
Вътова
гр. Априлци,
кв. Зла река
нестопанскиНПО
Представители на
стопанския сектор – 46.55 %
321„Кайзера“
ЕООД
Мариян
Петров
с. Орешак, ул.“Стара планина’163стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-УСЛУГИ
332Троя
консулт ЕООД
Дилян
Енкин
гр. Троян, ул.“Христо Ботев’160стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-УСЛУГИ
343Стефан
Стефанов, Строителен техник,  физическо
лице
Стефан
Стефанов
гр. Априлци,
ул.“Соколска“34
стопанскиУСЛУГИ
354Троян
Тур Инс  ЕООД
Никола
Пиронков
гр. Троян, ул.“Борова“2стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-УСЛУГИ
365Родопа
Троян ООД
Петко
Петков
гр. Троян, ул.“Христо Ботев 113″стопанскиМАЛКО
ПРЕДПРИЯТИЕ – ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
376Перфект
строй ЕООД
Петър
Стоименов
гр. Троян, ул.“Христо Ботев“114стопанскиМАЛКО
ПРЕДПРИЯТИЕ  –  УСЛУГИ
387„ТСАгроинженеринг“ЕООДЦветан
Спахийски
гр. Троян, ул.“Стенето“2стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-ХРАНИТЕЛНА
ПРЕРАБОТКА
398„Инвиктус“ЕООДТихомир
Кукенски
гр. Априлци, „Русалийски проход“34стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ТЪРГОВИЯ
409Занаятчийско
предприятие „Яне“
Снежанка
Янева
с. Голяма Желязна, община ТроянстопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ЗАНАЯТЧИЯ
4110„Пеевски“
ЕООД
Иван
Пеевски
гр. Троян,
ж.к. Лъгът, бл.17
стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ТЪРГОВИЯ
4211„Лес
БГ“ ООД
Мирослав
Павлов
с. Лесидрен, ул.“Чаршита“6стопанскиМИКРО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЪРВОДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
4312Технолес
комерс ООД
Красимир
Мичев
гр. Угърчин, ул.“Вълчо Русковски“22стопанскиМИКРО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЪРВОДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
4413„Енерджи
Инвест 2012″ ЕООД
проф.
Марин Тодоров
гр. Троян, ул.“Васил Левски“281стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
4514Земеделски
производител Георги Игнатов, физическо лице
Георги
Игнатов
с. Врабево, ул.“Христо Ботев“83стопанскиЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ
4615ЕТ“Марин
Коев“
Марин
Коев
гр. Априлци, ул.“Христо Ботев“26стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ-ТУРИЗЪМ
И ДЪРВОПРЕРАБОТКА
4716ЕТ 
„Добромир Гътовски“
Илия  Гътовскигр. Троян, ул.Христо Смирненски“58стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ТЪРГОВИЯ
4817Марияна
Колева, Земеделски производител,
физическо лице
Марияна
Колева
гр. Априлци, ул.“Вилна“17стопанскиЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ
4918Величка
Ганковска, Туризъм, физическо лице
Величка
Ганковска
с. Драшкова поляна, ул.“Христо Ботев’46стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ТУРИЗЪМ
5019ЕТ „17ти
век-Пламен Шабанов“
Пламен
Шабанов
с. Терзийско, община ТроянстопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-РЕСТОРАНТЬОРСТВО
5120ЕТ
„ДМ инвест“
Минчо
Гигов
с. Скандало, ул.“Главна“5стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
5221Александър
Топалов, Земеделски производител,
физическо лице
Александър
Топалов
гр. Троян, ул.“Генерал Карцов“182стопанскиЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ
5322„Симида
– 2010 “ ЕООД
Дарин
Благоев
с. Дебнево, ул.“Девети септември“5стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
– МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
5423ЕТ“Йонита
Рачева“
Йонита
Рачева
гр. Троян, ул.“Раковски“37стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
– УСЛУГИ
5524„Габи
комерс“ ООД
Иван
Христов
с. Балканец, ул.“Чучул“7стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
– АВТО УСЛУГИ
5625„Ауто  Ко“ ЕООДКонстантин
Найденов
гр. Троян, ул.“Опълченска’11стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ТЪРГОВИЯ С ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
5726„Терадент“
ООД
Ралица
Йовкова-Калчева
гр. Троян,
ул.“Хр. Смирненски“32
стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ
-ЗАНАЯТЧИЯ
5827„Агросевер 1“ ЕООДНевян Георгиев

с.Орляне

стопанскиМИКРОПРЕДПРИЯТИЕ

 

Забележка: Направените промени в състава на КВО  на  22.03.2018 г. НЕ водят до намаляване  на общия  брой точки, получени по критериите за оценка на Стратегията под 51 или под минималния за приема от 2016г., както и до промяна в изискванията към МИГ в съответствие с чл.12, ал.1, т.5 от Наредба 22 от 14 декември 2015г.  

Покана за свикване на общо събрание

Протоколи от общо събрание на МИГ

СПИСЪЦИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН – ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН