П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективен Върховен Орган

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с Прочетете повече…

Вкусове с традиции

На 03.10.2020 г. в гр. Угърчин се проведе последния Кулинарен фестивал на традиционната местна кухня от планираните три такива събития на територията на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин, в изпълнение на дейностите по проект с наименование: „Популяризиране на традиционните храни и Прочетете повече…

МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г., и във връзка с чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския Парламент  на Съвета от 18 юли 2018 година. „МИГ Прочетете повече…

КАНИМ ВИ НА КУЛИНАРЕН ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННАТА МЕСТНА КУХНЯ

ПОКАНА ЗА   КУЛИНАРЕН   ФЕСТИВАЛ   НА ТРАДИЦИОННАТА   МЕСТНА   КУХНЯ                   05 септември 2020 ГОДИНА (СЪБОТА) ОТ 10:00 НА ПЛОЩАДА В ЦЕНТЪРА НА ГРАД Априлци   Кога? – 05.09. (събота) 2020г., начало: 10:00 часа Къде? – на площада в центъра на гр. Априлци https://drive.google.com/file/d/1FCi5zuY7e0yZUHIMSR-3G4OEjfGPpuET/view?usp=drive_web

КАНИМ ВИ НА КУЛИНАРЕН ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННАТА МЕСТНА КУХНЯ

ПОКАНА ЗА   КУЛИНАРЕН   ФЕСТИВАЛ   НА ТРАДИЦИОННАТА   МЕСТНА   КУХНЯ                   19 септември 2020 ГОДИНА (СЪБОТА) ОТ 10:00 НА ПЛОЩАДА В ЦЕНТЪРА НА ГРАД ТРОЯН   Кога? – 19.09. (събота) 2020г., начало: 10:00 часа Къде? – на площада в центъра на гр. Троян  

Прессъобщение

На 23.06.2020 г. в кабинета на Областен управител на област Ловеч се състоя работна среща между Комисията по земеделие и храни към 44-тото Народно събрание на Р България и местни инициативни групи от района. Срещата бе организирана от г-н Иван Прочетете повече…

Какво бъдеще искате за селските райони? – анкета

Какво бъдеще искате за селските райони? Искате ли да помогнете и да повлияете на политиките за селските райони на национално и международно ниво? Моля, помогнете ни с отговори това проучване, което ще ви отнеме по-малко от 10 минути! Европейската ЛИДЕР Прочетете повече…

П О К А Н А на вниманието на жителите на Община Априлци

П О К А Н А за участие в еднодневна среща във връзка с популяризиране на проект с вътрешнотериториално сътрудничество с наименование „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на МИГ- ТАУ и МИГ Б. Слатина“   УВАЖАЕМИ ДАМИ Прочетете повече…

ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ПАНДЕМИЯТА COVID-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЯВЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19   Повече информация ще намерите в секция „новини“ на следния линк:    https://www.eufunds.bg/bg   Прочетете повече…

Съобщение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и препоръките на Националния оперативен щаб, свързани с предотвратяване и ограничаване разпространението на COVID-19, Сдружение „Местна инициативна група –Троян, Априлци, Угърчин, считано от  17 март 2020 г., до второ нареждане, Прочетете повече…

Translate »