СНЦ „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“ е партньор в проект по програма HORIZON

Posted Leave a comment

RUSTIK ще съдейства за постигане на по-устойчив социално-икономически, екологичен и дигитален преход в селските райони чрез изграждането на 14 „Живи лаборатории“ (living labs) в 10 държави от Европейския съюз Екологично, социално-икономическо и дигитално развитие в селските райони RUSTIK или Интеграция на знание и подобрение на политическите процеси за по-добър преход в селските райони е четиригодишен […]

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.615 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment

Пъстри и весели бяха празниците на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, които се проведоха на 24.09.2022 г. в гр. Угърчин и на 25.09.2022 г. в гр. Априлци.

Posted Leave a comment

По традиция събитията стартираха с дегустации на разнообразни и вкусни храни от районите, демонстрации на традиционни занаяти, както и много музика, смях и веселие. Жителите и гостите на гр. Угърчин и на гр. Априлци имаха възможност да се насладят на богата музикално-артистична програма. МИГ- Троян, Априлци, Угърчин, благодари сърдечно на всички участници в събитията!

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.615 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА срока за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.531 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейнсоти“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА срока за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment

Условия за кандидатстване М 7.2 с удължен срок                   Обява М 7.2 с удължен срок

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА срока за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020

Posted Leave a comment

Условия за кандидатстване М 7.5.  с удължен срок Обява по М .7.5 с удължен срок