Контролен съвет

Списък на членовете Контролния съвет на
Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци“ до 7.08.2017г.

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

1Минко Цочев АкимовПредседател на КС
2Мирослав Михов ПандуковЧлен на КС
3МиленаМаринова НайденоваЧлен на КС

Списък на членовете Контролния съвет на
Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци“ след 7.08.2017г.

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

1Минко Цочев АкимовПредседател на КС
2Дончо Христов ПачниковЧлен на КС
3МиленаМаринова НайденоваЧлен на КС