ИГРП и индикативен график

Във връзка с взето решение на Колективния управителен орган от 07.07.2017г., Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за прием на проекти за 2017г. бе променена. Променената ИГРП  за 2017 г. може да бъде видяна в прикачения файл. 

Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за прием на проекти за 2018г. бе приета с решение на Колективния управителен орган на 25.08.2017г. и последно актуализирана  на заседание на Колективния управителен орган на 09.05.2018г.