ИГРП и индикативен график

Индикативен годишен работен график за 2022_28.06.2022 г.

Индикативен годишен работен график за 2022 г._29.05.2022 г.

Индикативен годишен работен график за 2022_17.02.2022 г.

Индикативен годишен работен график за 2022_14.09.2021 г.

Индикативен годишен работен график за 2021_27.09.2021 г.

Индикативен годишен работен график за 2021_20.08.2021 г.

Индикативен годишен работен график за 2021_28.05.2021 г.

Indikativen_grafik-za-2021_28.08.2020 г.

Indikativen_grafik-za-2021_28.08.2020 г.

Indikativen_grafik-za-2020_14.07.2020-г.

Indikativen_grafik za 2020_20.02.2020 г.

Indikativen_grafik za 2019_27.08.2019

Indikativen_grafik za 2019_14.06.2019

Indikativen_grafik za 2019_07.05.2019

Индикативен график 2019_29.03.2019 г.

Индикативен годишен работен график за 2019_15.03.2019 г.

Индикативен график за 2019 година/ _20.12.2018 г.

Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за прием на проекти за 2018г. бе приета с решение на Колективния управителен орган на 25.08.2017г. и последно актуализирана  на заседание на Колективния управителен орган на 09.05.2018г.

ИГРП 2018 приета на 25.08.2017г.

ИГРП 2018 актуализирана на 14.12.2017г.

ИГРП 2018 актуализирана на 09.05.2018г.

Във връзка с взето решение на Колективния управителен орган от 07.07.2017г., Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за прием на проекти за 2017г. бе променена. Променената ИГРП  за 2017 г. може да бъде видяна в прикачения файл.

ИГРП 2017 приета на 06.03.2017 г.

ИГРП 2017 приета на 06.06.2017г.

ИГРП 2017 приета на 07.07.2017г.