Електронен регистър

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР – 07.01.2022 г. на проектите, подадени по стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ /актуализиран към 07.01.2022 г./
⇓ ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР на проектите, подадени по стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ /актуализиран към 28.05.2021 г./
ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР  на проектите, подадени по стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ /актуализиран към 18.02.2020 г./

Договори по ОПИК 2014-2020 – 18.03.2020 г.

Списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.012 на МИГ – ТАУ

Информация за сключени договори по процедура BG05M9OP001-1.037 МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – УЧА И РАБОТЯ

Информация за сключени договори по процедура № BG05M9OP001-2.048 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика“

Информация за сключени договори по процедура № BG05M9OP001 – 1.038 на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин