Електронен регистър

Eлектронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР към 31.05.2019 г.  Регистър за процедури МИГ – ТАУ
Eлектронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР към 31.01.2019 г.  Регистър процедури МИГ- ТАУ
Eлектронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР към 31.07.2018 г. Регистър  процедури МИГ – ТАУ