Екип по изпълнение на СВОМР

1. Веселин Радев Стойков – Изпълнителен директор

2. Христина Кръстева Маринова – Експерт по прилагане на СМР

3. Искрена Михайлова Ненова – Експерт по прилагане на СМР

4. Стелиана Минчева Бошнякова – Технически асистент

 Списък  на одобрените експерти за периода 2011-2015 г.

Списък на одобрените външни експерти оценители за периода 2016-2020 г.

Екипа спазва Хартата на клиента