Доклади от дейността

Доклади за 2017 г.

Доклад по мярка 19.4.  Годишен доклад 19.4

Доклад по мярка 19.2 Годишен доклад 19.2

Доклади за 2016 г.

Доклад по мярка 19.4. Годишен доклад 19.4

Доклад по мярка 19.2. Годишен доклад 19.2

Доклад към Министерство на правосъдието Годишен доклад МП

Финансови отчети към доклада за министерство на правосъдието ОПР и Баланс за 2016 г.