Доклади от дейността

Доклади за 2018 г.

Доклад по мярка 19.4. Годишен доклад 19.4 2018

Доклад по мярка 19.2 Годишен доклад 19.2_2018

Доклади за 2017 г.

Доклад по мярка 19.4.  Годишен доклад 19.4

Доклад по мярка 19.2 Годишен доклад 19.2

Доклади за 2016 г.

Доклад по мярка 19.4. Годишен доклад 19.4

Доклад по мярка 19.2. Годишен доклад 19.2

Доклад към Министерство на правосъдието Годишен доклад МП

Финансови отчети към доклада за министерство на правосъдието ОПР и Баланс за 2016 г.