П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективен Върховен Орган

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 Покана за свикване на Общо събрание Прочетете повече…

Вкусове с традиции

На 03.10.2020 г. в гр. Угърчин се проведе последния Кулинарен фестивал на традиционната местна кухня от планираните три такива събития на територията на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин, в изпълнение на дейностите по проект с наименование: „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и Прочетете повече…

МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г., и във връзка с чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския Парламент  на Съвета от 18 юли 2018 година. „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ публикува за предварително обсъждане   – проект на Прочетете повече…

КАНИМ ВИ НА КУЛИНАРЕН ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННАТА МЕСТНА КУХНЯ

ПОКАНА ЗА   КУЛИНАРЕН   ФЕСТИВАЛ   НА ТРАДИЦИОННАТА   МЕСТНА   КУХНЯ                   05 септември 2020 ГОДИНА (СЪБОТА) ОТ 10:00 НА ПЛОЩАДА В ЦЕНТЪРА НА ГРАД Априлци   Кога? – 05.09. (събота) 2020г., начало: 10:00 часа Къде? – на площада в центъра на гр. Априлци https://drive.google.com/file/d/1FCi5zuY7e0yZUHIMSR-3G4OEjfGPpuET/view?usp=drive_web

КАНИМ ВИ НА КУЛИНАРЕН ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННАТА МЕСТНА КУХНЯ

ПОКАНА ЗА   КУЛИНАРЕН   ФЕСТИВАЛ   НА ТРАДИЦИОННАТА   МЕСТНА   КУХНЯ                   19 септември 2020 ГОДИНА (СЪБОТА) ОТ 10:00 НА ПЛОЩАДА В ЦЕНТЪРА НА ГРАД ТРОЯН   Кога? – 19.09. (събота) 2020г., начало: 10:00 часа Къде? – на площада в центъра на гр. Троян  

Прессъобщение

На 23.06.2020 г. в кабинета на Областен управител на област Ловеч се състоя работна среща между Комисията по земеделие и храни към 44-тото Народно събрание на Р България и местни инициативни групи от района. Срещата бе организирана от г-н Иван Миховски, народен представител в настоящия парламент, по инициатива на Местна Прочетете повече…

Какво бъдеще искате за селските райони? – анкета

Какво бъдеще искате за селските райони? Искате ли да помогнете и да повлияете на политиките за селските райони на национално и международно ниво? Моля, помогнете ни с отговори това проучване, което ще ви отнеме по-малко от 10 минути! Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) и Испанската селска Прочетете повече…

П О К А Н А на вниманието на жителите на Община Априлци

П О К А Н А за участие в еднодневна среща във връзка с популяризиране на проект с вътрешнотериториално сътрудничество с наименование „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на МИГ- ТАУ и МИГ Б. Слатина“   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   от името на Сдружение „Местна инициативна група Прочетете повече…

ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ПАНДЕМИЯТА COVID-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЯВЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19   Повече информация ще намерите в секция „новини“ на следния линк:    https://www.eufunds.bg/bg   С УВАЖЕНИЕ: ЕКИП НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Троян, Прочетете повече…

Съобщение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и препоръките на Националния оперативен щаб, свързани с предотвратяване и ограничаване разпространението на COVID-19, Сдружение „Местна инициативна група –Троян, Априлци, Угърчин, считано от  17 март 2020 г., до второ нареждане, ще работи в следния режим: 1. Екипът на СНЦ „МИГ-Троян, Прочетете повече…

Translate »