Успешно приключи реализацията на проект на Община Априлци, финансиран от Стратегията за местно развитие на Сдружение Местна инициатива група – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Проектът, с наименование: „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ е по инициатива на община Априлци и е заявен за финансиране още през далечната 2018 г. В края на 2019 г. Община Априлци сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони […]