СНЦ „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“ е партньор в проект по програма HORIZON

Posted Leave a comment

RUSTIK ще съдейства за постигане на по-устойчив социално-икономически, екологичен и дигитален преход в селските райони чрез изграждането на 14 „Живи лаборатории“ (living labs) в 10 държави от Европейския съюз Екологично, социално-икономическо и дигитално развитие в селските райони RUSTIK или Интеграция на знание и подобрение на политическите процеси за по-добър преход в селските райони е четиригодишен […]