Пъстри и весели бяха празниците на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, които се проведоха на 24.09.2022 г. в гр. Угърчин и на 25.09.2022 г. в гр. Априлци.

Posted Leave a comment

По традиция събитията стартираха с дегустации на разнообразни и вкусни храни от районите, демонстрации на традиционни занаяти, както и много музика, смях и веселие. Жителите и гостите на гр. Угърчин и на гр. Априлци имаха възможност да се насладят на богата музикално-артистична програма. МИГ- Троян, Априлци, Угърчин, благодари сърдечно на всички участници в събитията!

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.615 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment