„МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ сключи втори Административен договор по процедура чрез подбор по мярка 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

Posted Leave a comment

На 27.05.2021 г. бе подписан още един Административен договор от одобрените проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.051  –  „МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” Проектното предложение е с наименование: „Прецизна земеделска техника за по-добра околна среда, енергийна ефективност и производителност“ С реализацията на проекта кандидата ще въведе […]