П О К А Н А

за участие в еднодневна среща

във връзка с популяризиране на проект с вътрешнотериториално сътрудничество с наименование „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на МИГ- ТАУ и МИГ Б. Слатина“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

от името на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на информационна среща относно популяризиране на проект с тема „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на територията на МИГ- ТАУ и МИГ Бяла  Слатина“

 

Информационната среща се провежда в изпълнение на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020,  във връзка с изпълнение на Административен договор  № РД 50-34 от 19.08.2019 година и детайлизиране на програма, относно провеждане на Кулинарен фестивал на територията на Община Априлци.

 

Мероприятието  ще се проведе на 19.06.2020 г. (петък) от 11:00 часа в залата на ОбС – Априлци.

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в мероприятието!

 

С уважение: Екип МИГ – ТАУ

Категории: Без категория

0 Коментара

Вашият коментар

Translate »