Промяна в името на Сдружението

С Решение №59/25.04.2016г. на Ловешки окръжен съд е вписана промяна в Устава, промени в управителните и контролни органи /КУО и КС/ и в наименованието  на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“.

Решението е в прикачения файл

YYYYYYY_YYYYYYY_YYY_YYY_1

Вашият коментар