Прессъобщение

На 23.06.2020 г. в кабинета на Областен управител на област Ловеч се състоя работна среща между Комисията по земеделие и храни към 44-тото Народно събрание на Р България и местни инициативни групи от района.

Срещата бе организирана от г-н Иван Миховски, народен представител в настоящия парламент, по инициатива на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин.

На събитието взеха участие Председателят и членове на Комисията по земеделие и храни, народни представители от района, Областният управител на област Ловеч, Директорът на ОД „Земеделие“, гр.Ловеч, експерти от ДФ „Земеделие“, гр.Ловеч, служители на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и МИГ – Луковит – Роман.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с напредъка по прилагане на Подхода Водено от общностите местно развитие през настоящия програмен период, срещнати проблеми и предизвикателствата, които стоят пред местните инициативни групи за следващия програмен период.

      

Вашият коментар