МИГ- Троян, Априлци, Угърчин удължава приема по Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, уведомява желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин посредством процедура на подбор на проекти № „BG06RDNP001-19.146МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, че крайният срок за кандидатстване е удължен до  30.04.2019 г., 16:30 часа  Обява за прием по мярка 6.4.1

Вашият коментар