МИГ-Троян, Априлци, Угърчин публикува за обществено обсъждане пакет Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.552 МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН М 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Вашият коментар