МИГ- Троян, Априлци, Угърчин обяви прием по Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР

От днес, 01.03.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин посредством процедура на подбор на проекти № „BG06RDNP001-19.146. МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

с краен срок за кандидатстване 31.03.2019 г., 16:30 часа

Обява за прием по мярка 6.4.1 ; Документи за попълване по м.6.4.1

Вашият коментар