На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г.,

и във връзка с чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския Парламент  на Съвета от 18 юли 2018 година.

„МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ публикува за предварително обсъждане   – проект на

Насоките за кандидатстване по Мярка 7.5. ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

тук може да намерите Проект на Насоки за кандидатстване по Мярката:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Категории: Без категория

0 Коментара

Вашият коментар

Translate »