МИГ проведе обучения за местни лидери на 1 и 9 март в гр.Угърчин и гр.Троян

На състоялите се събития по обучение на местните лидери на територията на Троян и на Угърчин, организирани от фирма Кошин ЕООД, екипа на МИГ и външни лектори запознаха аудиторията с възможностите за кандидатстване към Стратегията за местно развитие по програмите ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. Аудиторията проявяваше интерес към всички възможни донори от ЕС.Стратегията за местно развитие по програмите ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. Аудиторията проявяваше интерес към всички възможни донори от ЕС.

Вашият коментар