Ел. регистър

СПИСЪК
НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ 

Повече информация в прикачения файл  СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ,